Menu
Your Cart

Motrica BC46 - Spray curatare frane

Motrica BC46 - Spray curatare frane
Motrica BC46 - Spray curatare frane
Hot
Motrica BC46 - Spray curatare frane
Motrica BC46 - Spray curatare frane
Motrica BC46 - Spray curatare frane

Curata eficient discurile, placutele si sabotii de frana, discurile si placile de ambreiaj. De asemenea, datorita evaporarii rapide si eficientei cu care curata si degreseaza, poate fi utilizat si pentru pregatirea suprafetelor inainte de lipire, etansare sau montare. Nu contine hidrocarburi clorinate sau halogenate. Pentru vopsea, cauciuc sau plastic se recomanda teste preliminare.

Instructiuni de utilizare:

Agitati sprayul inainte de utilizare. Protejati piesele din cauciuc sau din material plastic. Pulverizati degresantul de la o distanta de 30-40 cm. Dupa pulverizare puteti folosi lavete din hartie sau material textil pentru a reziduurile aderente.

 

Informații pentru etichetă:

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani ciclici, <5% n-hexan

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme: GHS02-GHS07-GHS09

                            

Fraze de pericol:
              H222 Aerosoli. Extrem de inflamabil.
              H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
              H315 Provoacă iritarea pielii.
              H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
              H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție:

              P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe                încinse. – Fumatul interzis.
              P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de                          aprindere.
              P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
              P260 – Nu inhalați aerosolii.
              P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
              P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de                        protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
              P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
             P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi                o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
             P312 – Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ s au un medic,                dacă nu vă simţiţi bine.
            P332 + P313 – În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
            P391 – Colectaţi scurgerile de produs.
            P410 + P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care                       depăşesc 50ºC / 122ºF.

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Rău Bun


  • Stoc: In Stoc
  • Model: Motrica BC46 - Spray curatare frane
  • Greutatea: 400.00g
  • Dimensiuni: 50.00mm x 50.00mm x 300.00mm
11,01 RON
Fără TVA: 9,26 RON